Regulamin

Regulamin list Olis

Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie integralności list oraz zadbanie o to, by jak najwierniej odzwierciedlały rzeczywistą konsumpcję i popularność fonogramów w Polsce. Regulamin określa też warunki, jakie muszą być spełnione, by dany fonogram mógł znaleźć się na liście. Listy Olis są kompilowane przez niezależną brytyjską firmę Ranger na zlecenie Związku Producentów Audio Video.

 1. Oficjalna lista sprzedaży Olis „albumy” obejmuje tygodniowy ranking najlepiej sprzedających się albumów fonograficznych w Polsce (w formatach: CD, DVD, płyty winylowe, kasety magnetofonowe, streaming). Dane dotyczące sprzedaży fizycznej i streamingu odnoszą się do tygodnia poprzedzającego kolejne wydanie listy.
 2. Tygodniowy okres sprzedaży liczony jest od piątku do czwartku włącznie.
 3. Za „album” uważa się fonogram, składający się z utworów muzycznych i/lub słowno- muzycznych, który zawiera nie mniej niż 6 różnych utworów lub którego czas trwania wynosi nie mniej niż 25 minut. Remiksy tego samego utworu liczone są jako jedna pozycja.
 4. Alternatywna wersja lub reedycja wcześniej opublikowanego albumu, która zawiera dodatkowy materiał audio w porównaniu z oryginałem będzie uznana za wcześniej opublikowany album, jeśli:
  1. nowe wydanie zawiera 100% materiału audio wcześniej opublikowanego fonogramu; i dodatkowy materiał w nowym wydaniu nie był wcześniej opublikowany na innym albumie (z wyłączeniem kompilacji).
 5. Oprócz listy Olis „albumy” co tydzień publikowane są następujące zestawienia:
  1. single w streamie (zestawienie Top 100)
  2. albumy w streamie (zestawienie Top 100)
  3. albumy fizycznie (zestawienie Top 100)
  4. albumy winyle (zestawienie Top 50)
 6. Listy: „single w streamie” i „albumy w streamie”
  1. Listy „single w streamie” i „albumy w streamie” obejmują tygodniowe rankingi singli i albumów fonograficznych udostępnianych w streamingu przez najważniejszych dostawców usług cyfrowych w Polsce.
  2. Za „singiel” uważa się fonogram zawierający utwór muzyczny lub słowno- muzyczny, który jest publicznie udostępniany w formacie strumienia audio. Do list kwalifikują się jedynie fonogramy zawierające identyfikujące kody cyfrowe, których odtworzenia trwają minimum 30 sekund.
  3. Za „album” uważa się fonogram, składający się z utworów muzycznych i/lub słowno-muzycznych, który zawiera nie mniej niż 6 różnych utworów lub którego czas trwania wynosi nie mniej niż 25 minut. Remiksy tego samego utworu liczone są jako jedna pozycja. W celu wydzielenia albumów strumienie audio są zamieniane na odpowiedniki albumów według formuły opracowanej przez firmę Ranger. W celu zneutralizowania wpływu najczęściej odtwarzanych singli na listę albumów zastosowano ograniczenie łącznej liczby odtworzeń wszystkich utworów albumu w taki sposób, by żaden utwór nie reprezentował więcej niż 70% sumy odtworzeń przypisanej do albumu.
  4. Odtworzenia w serwisach zliczane są w cyklu tygodniowym od godziny 00:00 w piątek do godziny 23:59 w czwartek czasu urzędowego.
  5. Z listy albumów w streamie wyłączone są składanki (kompilacje).
  6. Przy kompilacji list płatne strumienie audio (premium) oraz strumienie wspierane reklamami (freemium) są odpowiednio ważone, według współczynników konwersji zatwierdzonych przez Radę ds. list Olis.
  7. Remixy i nagrania na żywo nie są łączone z danymi dotyczącymi odtworzeń oryginalnego nagrania studyjnego.
 7. Lista „albumy fizycznie”
  1. Lista „albumy fizycznie” obejmuje ranking najlepiej sprzedających się albumów fonograficznych w formatach fizycznych (np.CD, DVD, płyty winylowe, kasety magnetofonowe). Dane dotyczące sprzedaży detalicznej albumów są gromadzone i analizowane przez firmę Kantar Polska.
  2. O uwzględnieniu sprzedaży na liście decyduje data premiery ustalona przez wydawcę. Zgłoszona sprzedaż przedpremierowa jest uwzględniana na liście w tygodniu, w którym ma miejsce premiera albumu.
  3. Zestawy wielopłytowe liczone są według liczby zestawów.
  4. Serie limitowane, specjalne, z DVD są traktowane jako ten sam tytuł wydany w wersji CD.
  5. Z listy „albumy fizycznie” wyłączone są:
   • produkty premium – według definicji IFPI to produkt audio wydany za zamówienie firmy, która zwykle nie zajmuje się sprzedażą/dystrybucją nagrań dźwiękowych. Produkt ten został specjalnie wydany na potrzeby jednej konkretnej oferty/kampanii, jest sprzedawany po specjalnej cenie hurtowej, sprzedaż produktu odbywa się „w jedną stronę” – nie przyjmuje się zwrotów;
   • albumy spełniające rolę nośnika reklamy (np. RMF – Moja i Twoja Muzyka)
 8. Listy są publikowane w każdy czwartek (z możliwym przesunięciem w związku ze świętami państwowymi) i są dostępne na dedykowanej stronie ZPAV.
 9. W przypadku wątpliwości, właściwy opis singla/albumu na listach jest ustalany w porozumieniu z wydawcą.
 10. Listy Olis mają odzwierciedlać rzeczywistą konsumpcję na rynku muzycznym. W przypadku uzasadnionego podejrzenia jakiejkolwiek działalności ze strony wydawcy, dystrybutora lub artysty, która ma na celu w sposób sztuczny zniekształcenie listy, producenci muzyczni mogą zwrócić się do Rady ds. list Olis o natychmiastowe i trwałe usunięcie fonogramu z listy.
 11. Wszelkie ewentualne spory są rozstrzygane przez Radę ds. list Olis.
 12. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę ds. list Olis, powołaną przez Zarząd ZPAV.
 13. Regulamin list Olis obowiązuje od 01.01.2023 roku.